Her yıl geleneksel olarak düzenlenen HTHayat Farkındalık seminerlerinin dördüncüsü bugün yapılıyor. Bu yıl seminerin konusu Mindful Ebeveynlik olacak. Psikolog Nilüfer Devecigil ile ebeveynlikte mindfulness pratiklerini konuşacağız.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen HTHayat Farkındalık seminerlerinin dördüncüsü bugün yapılıyor. Bu yıl seminerin konusu Mindful Ebeveynlik olacak. Psikolog Nilüfer Devecigil ile ebeveynlikte mindfulness pratiklerini konuşacağız.
Mindfulness şimdiki ana yargısız ve açık olarak dikkatini vermek ve bu anda her ne meydana geliyorsa kabullenme anlamına gelen bir yaşantı pratiği. Bilinçli bir şekilde dikkat vermeyi içeren kabul, yargısızlık ve şimdiki ana odaklanmayı temel alan derin bir farkındalık hali. Doğu dünyasında binyıllardır uygulanan bu anlayış
Jon Kabatt Zinn tarafından sistematize edilerek bir çeşit stresle başa çıkma yöntemi olarak batı dünyasında yayılmaya başladı. Mindfulness hayatın birçok alanında olduğu gibi ebeveynlik tecrübemizde de keşke leri engelleyecek, her ne yapıyorsak, kendimizi ona vermemizi kolaylaştıracak, çocuğumuzla aramızdaki ilişkiyi derinleştirecek ve ona, kendi hayat akışıyla ilgili rol model olmamızı sağlayacak bir yöntem. İşte bu yüzden bu sene anneler günü haftasında HTHayat okuyucuları için yazarımız psikolog Nilüfer Devecigil ile birlikte
Ebeveynlikte Mindfullnes semineri düzenledik.