Bilim adamları rüyaları
kayıt etmek ve onları size seyrettirmek konusunda bir adım daha ileri gittiler.
Yakın zamanda artık rüyalarınız size özel olmaktan çıkacak. Japon bilim adamları
siz uyurkenki beyin aktivitelerinizi inceleyerek rüyalarınızı bir anlamda
kaydedebilecekler. Bu bilgiyi daha sonra bir algoritma haline getirerek bir
anlamda size rüyanızı sonradan izletebilecekler. Diğer bir deyişle bilim
adamları rüya okuyucu bir makine yaptılar. Kısa süre sonra hatırlayamadığınız
rüyalar için endişe etmemeye başlayacaksınız. Sabahleyin uyandığınızda basit bir
şekilde size rüyalarınızı gösterecek bir makine olacak.
Bu kayda değer gelişme temel olarak şu prensip üzerine kurulu;
biz belli nesneleri gördüğümüzde beynimiz belli bir sinirsel hareket gösteriyor
ki sonradan rüyada aynı beyinde bu sinirsel pattern görüldüğünde şimdi bu
görüntüyü görüyor şeklinde bir ilişkilendirme yapılıyor. Mesela bir sandalye
gördüğünüzde beyninizin çizdiği sinirsel hareket siz her sandalye gördüğünüzde
aynı oluyor. Rüyadaki beyin dalgalarınız ile bu görüntü ve beyinsel aktivite
arasında bir algoritim kurulduğu takdirde rüyalarınız aslında yeniden inşa
edebilir hale gelmiş oluyor.

Şu anda hala başlangıç noktasında olsa da, çalışma ile ilgili
bilim adamları bu yöntemin rüyayı yüzde atmış gibi bir oranda yansıtan temel bir
sonuç çıkarabildiğini iddia ediyor. Yine de baktığınızda bu zihinle ilgili
oldukça alışılmışın dışında bir çalışma.

Çalışma şu şekilde yapılıyor, denekler ilk önce EEG
(elektroensefalograni) makinesine bağlanıyorlar ve fMRI makinasına bağlı olarak
uykuya dalıyorlar. Bilim adamları EEG’yi deneğin rüya fazına girdiğini anlamak
için kullanıyorlar. Sonra denekler rüya görme esnasında uyandırılarak rüyada ne
gördüklerini anlatmalarını bekliyorlar. Bu süreç neredeyse 200 defa
tekrarlanıyor.

Daha sonra bu bilgileri bir araya
getirerek deneğin rüyasında gördüğü belli başlı nesnelerin ilişkili olabileceği
ve fMRI tarafından kaydedilmiş beyin sinyallerini belirlemeye çalışıyorlar. Daha
sonra deneğin görmüş olduğunu söylediği nesnelerin internetten benzer
görsellerini herhangi bir arama motoru kullanarak buluyorlar ve bütün bu bilgiyi
öğrenen bir algoritmanın içine koyarak modeli daha da geliştiriyorlar. Bu
algoritma deneğin fMRI taramasından gelen data ile internetten bulunan
görselleri eşleştirerek kişinin rüyasına ilişkin çok basit bir video
oluşturuyor.


https://www.youtube.com/watch?v=6FsH7RK1S2E