Rüyaların ne kadar sürdüğü konusu
neticelendirilmiş bir konu değildir. Bilim adamlarından bazılarının çalışmaları
saniyeler sürdüğü konusunda çalışmalar sunmuşlardır bazıları ise uykunun REM
(rapid eye movement) evresindeki süre boyunca yani 45 dakikalara kadar varabilen
bir süre bir insanın rüya görebileceğini savunmuşlardır.
Bunlara bir açıklık
getirmek için size rüyaların ne kadar sürdüğü ile ilgili yapılan çalışmalar ve
neticeleri ile ilgili kısa bir özet yapacağız. Amerikalı bilim adamı Dr. B.
Klein ve yardımcıları rüyanın süresi ile ilgili bilimsel bir çalışma
başlatmıştır. Hipnotize ederek uyutmuş oldukları gönüllü denekler üzerinde bazı
çalışmalar yapmışlardır. Uykularının belli evrelerinde uyandırdıkları deneklerin
rüyalarını anlatmaları istenmiş ve bunun sonucunda vardıkları sonuç rüyaların 20
saniyeyi geçmediği şeklinde olmuştur. Ancak fark edilmiştir ki gönüllü olarak bu
çalışmaya katılan denekler 3-5 saniye süren bir rüyayı bile saatlerce
anlatabilmişlerdir. Kişilerin rüyalarından 10 bölümlük dizi ya da iki macera
kitabı çıkarabileceklerini iddia etmeleri de bunu açıklamaktadır. Çalışmalarına
ekibiyle birlikte devam eden Dr. Klein’in bu çalışmalar dolayısıyla vardığı
sonuç rüyaların uzunluğunun 90 saniyeyi geçmeyeceği şeklinde idi.
Devam
edecek olursak benzer bir çalışmayı, rüya süresini anlamak üzere Amerika’nın çok
iyi üniversitelerinden Chicago Üniversitesi’nden Dr. Kleitman ve öğrencisi
Aseinsky 1953 yılında yapmaya koyuldular. Nörofizyolojik çalışmalara ağırlık
veren Dr. Kleitman başkaları üstünde yaptığı deneyler sonucunda rüya görme
esnasında insanların hızlı göz hareketlerinin olduğunu fark etti. Bu çalışma
neticesinde uyku REM (rapid eye movement-hızlı göz hareketleri) ve non-REM
olarak ikiye ayrıldı. Rüya REM uykusu esnasında görülüyordu. Dr. Kleitman
deneklerini göz hareketlerinin başladığı ve sürdüğü zamanlarda uyandırarak
deneylerine devam etti. Görüldü ki REM uykusu sırasında uyandırılan insanlar
rüyalarını hatırlıyorlardı. Öyle ki hiç rüya görmediklerini iddia eden kişiler
bile uykularının bu evresinde uyandırıldıklarında rüyalarını hatırlıyor
olduklarını fark ettiler. Bu çalışmalar neticesinde uyku süresi ile ilgili net
bir bilgi edinilememiş olsa da kişiler rüyalarını hatırlasa da hatırlamasa da
herkesin rüya gördüğü ispatlanmış oldu.