• Yapılan araştırmalara göre, insanların uyumadan hayatlarına devam
  edebileceği maksimum süre, 18 gün, 21 saat ve 40 dakika olarak ölçülmüştür.
 • İnsanların çok büyük bir çoğunluğu gözlerini kapatarak uyumaktadırlar.
 • Yetişkin bireyler, her gece uykularının yaklaşık 1,5 ile 3 saati arasında
  rüya görmektedirler.
 • Eğer yattıktan en geç 5 dakika kadar sonra uykuya dalamıyorsanız, bu durum
  uykuya ihtiyacınızın olduğunun belirtisidir.
 • Uykuya dalmanız için gerekli olan süre ideal olarak, 10 ya da 15 dakika
  civarındadır.
 • Uyuduğunuz uykunun kalitesi bir bakıma uykuya dalmanızın ne kadar zaman
  sürdüğü sorusu ile ilişkilendirilebilir.
 • Rüyalar REM uykusu esnasında gerçekleştiği gibi, uykunun bu kısmı rüyanın
  daha da detaylanmasına yardımcı olur.
 • Rüya görme süreci, kendi içinde bölümlere ayrılır; 1. ve 2. kısım rüyanın en
  yalın ve en kısa halini içerir.
 • Uyunulan derin uykular esnasında görülen rüyalar daha çok zamana
  yayılmıştır. İçerikleri herhangi bir renk ya da duygudan öte bir şey değildir.
 • Gözleri gerçek hayatta görmeyen ve hiçbir şekli ya da rengi daha önce
  görmemiş bireyler, çok güçlü derecede tat alma, koklama ve dokunma duyularına
  sahiptirler. Doğuştan kör olmayan; ancak çocuk yaşta görme duyularını yitiren
  bireyler rüyalarında bu sürede gördükleri renk ve cisimleri görebilirler.
 • Bilinmeyen nedenler ışığında, erkeklerin rüyalarında erkek görme yüzdesi,
  kadınların rüyalarında erkek görme yüzdelerinden fazladır. Bu cinsel asimetri
  kadın ve erkeğin 29 farklı tipte rüya görmesinden kaynaklanmakta olabilir.
 • Kişinin uykusunun bölünmesi ya da uykusunu tam olarak alamaması halinde,
  güne gergin başlar, çevresinde gelişen olaylara adapte olamaz ve farklı
  davranışlar sergileyebilir.
 • Yeni ebeveyn olmuş bireyler, ilk bir yıl içinde uykularının yaklaşık 400-750
  saatini feda ederler.
 • Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, görülen rüyaların çok büyük bir
  kısmı REM uykusu sırasında, küçük bir kısmı da REM uykusu haricindeki bölümlerde
  görülmektedir.
 • REM uykusu esnasında yapılan birtakım belirleyici reflekssel hareketler ve
  göz kırpışları rüya anında olduğunuzun belirtisidir.
 • Doğumumuzdan ölümümüze kadar, hayatımızın yaklaşık dörtte birini uyuyarak
  geçiririz ve hayatımızın yaklaşık 6 yılını rüya görerek geçiririz.
 • Yapılan birtakım araştırmalar, bebeklerinin REM uykuları esnasında
  beyinlerini geliştirdiklerini kanıtlamıştır. Örneğin erken doğan bebekler,
  uykularının %75’ini REM uykusu ile geçirmektedirler.
 • Vücuttaki endokrin sistemin işleyişini düzenlemek, kan basıncını kontrol
  altında tutmak, Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkları tedavi etmek
  amacıyla alınan çeşitli ilaçlar, görülen rüyaları, bu rüyaların işleyişini ve
  içeriğini etkilemektedir.
 • Beynin hafıza bölümündeki işleyişi sağlayan kısmı, uyku anında kendini
  kısmen devre dışı bırakmaktadır. Rüya göremeyen bireyler, aynen bu şekilde
  beynin hafıza rezervini tamamıyla kapatmasından ötürü rüya görme konusunda
  problemler yaşamaktadırlar.
 • Görülen birçok rüya ertesi gün insanlar tarafından hatırlanmamaktadır. Bu
  durumun başlıca sebebi, bu rüyaların içeriğinin kayda değer ya da mantıklı
  olmaması ve bastırılmış duygular içermeleridir.
 • Halüsinasyona neden olan ilaçların görülen rüyalara yaptığı etki çok eski
  topluluklar tarafından bile bilinmekteydi. Örneğin, eski zamanlarda yaşamış olan
  bir Delphi kahini, Belladonna adlı ilacı kişileri hipnotize edebilmek ve rüya
  görmeye yönlendirebilmek amacıyla kullanmaktaydı. Yine bir başka örnek olan,
  Persliler; Hoama adlı ilaçları bu amaçlar için kullanmaktaydılar.
 • Epilepsi hastaları, hastalıkları dolayısıyla çok şiddetli ve etkili rüyalar
  görmektedirler.
 • New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, uyanık olma hali ve
  REM uykusunda olma hali beynin çok benzer bölgeleri tarafından yönetilmektedir.
  Aralarındaki tek keskin fark, beyinceki duyusal uyarıcıların dış dünya ile olan
  ilişkisidir.
 • Son yıllarda yapılan güncel araştırmalar, çocukların rüyalarında
  yetişkinlere nazaran daha çok hayvan görmesi ile ilgilidir. Özellikle çocukların
  hayal güçleri, köpekler, atlar, kediler, yılanlar, aslanlar, ayılar, korkutucu
  ve efsanevi yaratıklar görmek üzerine şekillenmiştir.
 • Bir Güney Asya Hindu’sunun söylemine göre; içinde bulunduğumuz ve
  yaşadığımız bu dünya aslında bir rüyadan ibarettir ve gerçek dünya aslında başka
  bir yerlerde gizlidir. En eski ve bilindik Hindulardan olan ‘ The Vedas’;
  insanların reenkarnasyona uğrayarak bu dünyaya tekrar döneceklerine, bu rüyadan
  uyandıklarında gerçek dünyaya ulaşacaklarına inanmaktadır.
 • Bir insan yılda ortalama 1450; günde ise ortalama 4 rüya görmektedir.
 • Bazı insanlar kendilerini şartlayarak ya da alıştırarak kendi doğal uyanma
  mekanizmalarını oluştururlar. Araştırmacılar bu yetiyi, kişideki
  adrenocorticotropin hormonunun salgılanmasıyla ilişkilendirmektedir. Bu hormon
  genellikle kişinin stresli olduğu durumlarından ve gerginliğinden ortaya
  çıkmakta ve kişinin aniden uykusundan uyanmasına neden olmaktadır.
 • Bir diğer araştırma konusu da; hamile bayanların gördükleri rüyaları diğer
  insanlardan daha rahat hatırlayabildiğidir. Bu durumun asıl nedeni; hamile
  bayanların hamilelikleri döneminde yaşadıkları aşırı seviyedeki hormonal
  değişimlerdir.
 • St. John’s Wort, B (B6)vitaminini üreterek; daha güçlü ve etkili rüyaların
  görülmesini sağlamıştır.
 • REM uykusu süresince, beyne giden kanın akışında artma ve hızlanma;
  dolayısıyla beyin ve vücut ısısında artma gözlemlenir. Bu durum da kadın ve
  erkeklerin cinsel organlarını uyararak rüya esnasında ereksiyon olmalarına neden
  olabilir.
 • Uyku esnasında herhangi bir yerden ya da tepeden düşme rüyaları; uykunun
  başlangıç safhasında meydana gelir. Bu rüyaların ana kaynağı; rüya esnasında
  yaşanan kas spazmlarıdır.
 • Vücut sıcaklığı ile beynin uyku ve uyanıklık bölümünü yöneten kısmı birbiri
  ile bağlantılıdır. Kanın akış mekanizması tüm vücudu etkisi altına alır ve bu
  sistem en efektif biçimde 18 ila 30 derece arasında çalışır.
 • 1856’da keşfedilmiş olan Neptün gezegeni (adını Roma deniz tanrısından
  almaktadır), rüyalar gezegeni olarak betimlenmiştir. Çünkü, tıpkı su gibi,
  rüyalar da hareketlidir ve bulutlar gibi farklı şekil ve anlamlara sahiptir.
  Bunun yanı sıra; su, bilinçaltını, bireyin duygusal karakterini ve hayal gücünü
  yansıtmaktadır.
 • Araştırmalar, kadınların erkeklerden en azından bir saat daha fazla uykuya
  ihtiyaç duyduklarını kanıtlamaktadır. Bu nedenle, kadınların normal sürelerinden
  daha az uyuduklarında, erkeklere nazaran daha gergin ve stresli oldukları
  gözlenmiştir.